• SSWC 2013 Proposal

    Varje år hålls Sweden Social Web Camp på  Tjärö i Blekinge skärgård. SSWC är en unconference på där folk samlas för att lyssna, mingla  och diskuttera. Varje år håller man även  logotyptävling, detta är vårt förslag. Tanken var att skapa en logotyp med en stark identitet som är flexibel nog att klara en rad olika användningsområden,medium, och merchandise.  Hjärtformen gör sig väl på stickers och kan användas på ett rad kreativa sätt. Här är en kort presentation bakom logotypen och vad den står för